Quảng bình - các bài viết về Quảng bình, tin tức Quảng bình

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
1.198,59 +4,39 / +0,37%
Lúc 18/01/2021 13:29:15
Cao nhất
15/01/2021
1188,84
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 542.957.859
GTGD: 12,40 triệu
Sàn
HNX-Index
232,02 +6,55 / +2,91%
Lúc 18/01/2021 13:29:15
Cao nhất
15/01/2021
220,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 186
KLGD: 106.563.038
GTGD: 1,58 triệu
Sàn
UPCOM-Index
78,72 +0,08 / +0,10%
Lúc 18/01/2021 13:29:15
Cao nhất
15/01/2021
77,75
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 44.067.934
GTGD: 675.325,00

Nguồn: VPBS