phát hành cổ phiếu - các bài viết về phát hành cổ phiếu, tin tức phát hành cổ phiếu

1
Sàn
VN-Index
1.007,08 -2,95 / -0,29%
Lúc 18/11/2019 10:59:30
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 61.248.539
GTGD: 1,43 triệu
Sàn
HNX-Index
105,58 -0,45 / -0,42%
Lúc 18/11/2019 10:59:30
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 9.120.222
GTGD: 100.376,00
Sàn
UPCOM-Index
57,14 +0,14 / +0,25%
Lúc 18/11/2019 10:59:30
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 4.034.070
GTGD: 72.429,00

Nguồn: VPBS