ông Nguyễn Văn Thắng - các bài viết về ông Nguyễn Văn Thắng, tin tức ông Nguyễn Văn Thắng

1
Sàn
VN-Index
1.125,60 -40,45 / -3,47%
Lúc 26/01/2021 13:29:25
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 711.397.453
GTGD: 14,66 triệu
Sàn
HNX-Index
227,24 -4,60 / -1,98%
Lúc 26/01/2021 13:29:25
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 158.526.858
GTGD: 2,16 triệu
Sàn
UPCOM-Index
75,89 -1,53 / -1,98%
Lúc 26/01/2021 13:29:25
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 57.761.984
GTGD: 845.370,00

Nguồn: VPBS