nộp hồ sơ trực tuyến - các bài viết về nộp hồ sơ trực tuyến, tin tức nộp hồ sơ trực tuyến

Sàn
VN-Index
874,38 +9,88 / +1,14%
Lúc 09/07/2020 13:59:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 241.876.846
GTGD: 3,94 triệu
Sàn
HNX-Index
115,88 +1,51 / +1,32%
Lúc 09/07/2020 13:59:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 39.098.653
GTGD: 389.288,00
Sàn
UPCOM-Index
57,03 +0,25 / +0,44%
Lúc 09/07/2020 13:59:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 19.393.726
GTGD: 243.952,00

Nguồn: VPBS