mở rộng cảng Tiên Sa - các bài viết về mở rộng cảng Tiên Sa, tin tức mở rộng cảng Tiên Sa

1
Sàn
VN-Index
1.014,96 +2,19 / +0,22%
Lúc 14/11/2019 13:29:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 125.964.718
GTGD: 2,43 triệu
Sàn
HNX-Index
106,59 -0,61 / -0,57%
Lúc 14/11/2019 13:29:25
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 16.006.080
GTGD: 183.174,00
Sàn
UPCOM-Index
56,80 -0,02 / -0,04%
Lúc 14/11/2019 13:29:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 6.934.073
GTGD: 142.673,00

Nguồn: VPBS