kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV - các bài viết về kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, tin tức kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Sàn
VN-Index
874,27 +3,06 / +0,35%
Lúc 13/07/2020 10:29:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 77.694.489
GTGD: 1,32 triệu
Sàn
HNX-Index
115,31 -0,35 / -0,30%
Lúc 13/07/2020 10:29:18
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 14.587.105
GTGD: 141.120,00
Sàn
UPCOM-Index
57,44 +0,19 / +0,33%
Lúc 13/07/2020 10:29:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 4.902.249
GTGD: 76.174,00

Nguồn: VPBS