HNX-Index - các bài viết về HNX-Index, tin tức HNX-Index

Sàn
VN-Index
976,52 +2,39 / +0,25%
Lúc 26/04/2019 11:31:36
Cao nhất
15/05/2018
1071,02
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 382
KLGD: 57.101.945
GTGD: 1,27 triệu
Sàn
HNX-Index
107,39 +0,46 / +0,43%
Lúc 26/04/2019 11:31:36
Cao nhất
08/05/2018
125,31
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 209
KLGD: 18.012.680
GTGD: 184.670,00
Sàn
UPCOM-Index
56,08 0,00 / 0,00%
Lúc 26/04/2019 11:31:36
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 286
KLGD: 6.708.998
GTGD: 131.160,00

Nguồn: VPBS