Haratour - các bài viết về Haratour, tin tức Haratour

1
Sàn
VN-Index
909,26 +0,68 / +0,07%
Lúc 25/09/2020 13:14:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 197.965.322
GTGD: 3,36 triệu
Sàn
HNX-Index
131,36 -0,35 / -0,27%
Lúc 25/09/2020 13:14:39
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 24.593.713
GTGD: 320.826,00
Sàn
UPCOM-Index
61,08 +0,08 / +0,13%
Lúc 25/09/2020 13:14:39
Cao nhất
24/09/2020
60,80
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 21.638.906
GTGD: 190.650,00

Nguồn: VPBS