công ty cảng dân tiên - các bài viết về công ty cảng dân tiên, tin tức công ty cảng dân tiên

  • Ai là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phượng Hoàng?

    Ai là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phượng Hoàng?

    Dự án Khu đô thị Phượng Hoàng, TP Móng Cái được giới thiệu do Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế Công ty này chưa góp một đồng vốn nào để thực hiện dự án.
    Tháng 01, 17,2019 | 05:01
1
Sàn
VN-Index
931,56 -3,21 / -0,34%
Lúc 18/02/2020 11:44:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 108.703.530
GTGD: 1,93 triệu
Sàn
HNX-Index
110,30 +0,73 / +0,67%
Lúc 18/02/2020 11:44:28
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 17.078.868
GTGD: 279.553,00
Sàn
UPCOM-Index
56,34 +0,08 / +0,14%
Lúc 18/02/2020 11:44:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 7.327.051
GTGD: 238.263,00

Nguồn: VPBS