chủ trương xây dựng - các bài viết về chủ trương xây dựng, tin tức chủ trương xây dựng

1
Sàn
VN-Index
735,46 -11,23 / -1,50%
Lúc 08/04/2020 09:44:35
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 60.723.602
GTGD: 861.264,00
Sàn
HNX-Index
101,86 -1,57 / -1,52%
Lúc 08/04/2020 09:44:35
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 12.744.669
GTGD: 117.455,00
Sàn
UPCOM-Index
50,35 -0,08 / -0,16%
Lúc 08/04/2020 09:44:35
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 2.241.105
GTGD: 27.941,00

Nguồn: VPBS