Bắc Nam - các bài viết về Bắc Nam, tin tức Bắc Nam

Sàn
VN-Index
861,34 +13,73 / +1,62%
Lúc 06/07/2020 14:44:07
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 195.788.365
GTGD: 3,83 triệu
Sàn
HNX-Index
113,19 +1,64 / +1,47%
Lúc 06/07/2020 14:44:07
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 31.569.959
GTGD: 356.317,00
Sàn
UPCOM-Index
56,45 +0,19 / +0,34%
Lúc 06/07/2020 14:44:07
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 16.547.882
GTGD: 239.975,00

Nguồn: VPBS