xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp dầu khí - các bài viết về xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp dầu khí, tin tức xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp dầu khí

  • 'Với PVN, xây dựng thương hiệu là nhiệm vụ sống còn'

    'Với PVN, xây dựng thương hiệu là nhiệm vụ sống còn'

    Ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết: Đối với PVN, việc xây dựng thương hiệu là nhiệm vụ sống còn, do vậy chúng tôi luôn quán triệt tới từng đơn vị. Đầu tiên, phải thay đổi tư duy của người lãnh đạo, thay đổi văn hóa quản trị.
    Tháng 12, 12,2019 | 07:03
1
Sàn
VN-Index
861,39 +3,91 / +0,46%
Lúc 28/05/2020 15:59:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 322.215.391
GTGD: 7,32 triệu
Sàn
HNX-Index
109,63 +0,74 / +0,68%
Lúc 28/05/2020 15:59:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 39.809.077
GTGD: 464.455,00
Sàn
UPCOM-Index
55,01 +0,08 / +0,15%
Lúc 28/05/2020 15:59:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 13.823.724
GTGD: 221.965,00

Nguồn: VPBS