tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Sabeco - các bài viết về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Sabeco, tin tức tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Sabeco

  • Sabeco đang bị nhà đầu tư nước ngoài mạnh tay chi phối

    Sabeco đang bị nhà đầu tư nước ngoài mạnh tay chi phối

    Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã lên trên 51%, chỉ sau chưa đầy một năm kể từ khi việc thoái 53,59% vốn nhà nước được thực hiện.
    Tháng 04, 03,2019 | 10:24
1
Sàn
VN-Index
852,74 -9,99 / -1,16%
Lúc 24/05/2020 15:59:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 303.976.346
GTGD: 5,28 triệu
Sàn
HNX-Index
107,04 +1,30 / +1,23%
Lúc 24/05/2020 15:59:12
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 71.127.410
GTGD: 762.347,00
Sàn
UPCOM-Index
54,24 -0,07 / -0,13%
Lúc 24/05/2020 15:59:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 24.535.637
GTGD: 281.715,00

Nguồn: VPBS