tuyến metro số 5 - các bài viết về tuyến metro số 5, tin tức tuyến metro số 5

Sàn
VN-Index
850,51 +2,90 / +0,34%
Lúc 06/07/2020 10:14:06
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 61.176.468
GTGD: 1,02 triệu
Sàn
HNX-Index
111,89 +0,34 / +0,30%
Lúc 06/07/2020 10:14:06
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 11.055.597
GTGD: 114.430,00
Sàn
UPCOM-Index
56,34 +0,08 / +0,14%
Lúc 06/07/2020 10:14:06
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 4.264.854
GTGD: 54.108,00

Nguồn: VPBS