tổng công ty sông đà ipo ra sao - các bài viết về tổng công ty sông đà ipo ra sao, tin tức tổng công ty sông đà ipo ra sao

  • Nhiều tồn tại trong việc quản lý đất đai tại Tổng Công ty Sông Đà

    Nhiều tồn tại trong việc quản lý đất đai tại Tổng Công ty Sông Đà

    Theo KTNN, còn một số tồn tại trong việc quản lý đất đai tại Tổng Công ty Sông Đà như, kê khai thiếu tiền thuê đất, đất thuê 11 năm vẫn chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý… KTNN cũng kiến nghị Tổng Công ty Sông Đà xác định lại nhu cầu sử dụng đất tại TP Uông Bí, tỷnh Quảng Ninh.
    Tháng 02, 21,2019 | 08:22
1
Sàn
VN-Index
985,30 +1,74 / +0,18%
Lúc 22/10/2019 11:14:57
Cao nhất
18/03/2019
1007,92
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 113.723.553
GTGD: 1,67 triệu
Sàn
HNX-Index
103,94 -0,07 / -0,07%
Lúc 22/10/2019 11:14:57
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 19.682.500
GTGD: 246.912,00
Sàn
UPCOM-Index
56,64 +0,04 / +0,07%
Lúc 22/10/2019 11:14:57
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 4.652.869
GTGD: 58.451,00

Nguồn: VPBS