tiểu sử bà Nguyễn Thanh Hải - các bài viết về tiểu sử bà Nguyễn Thanh Hải, tin tức tiểu sử bà Nguyễn Thanh Hải

1
Sàn
VN-Index
1.006,69 +0,72 / +0,07%
Lúc 27/11/2020 10:29:07
Cao nhất
25/11/2020
996,80
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 150.294.397
GTGD: 3,18 triệu
Sàn
HNX-Index
147,89 -0,51 / -0,34%
Lúc 27/11/2020 10:29:07
Cao nhất
26/11/2020
147,06
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 20.641.821
GTGD: 358.259,00
Sàn
UPCOM-Index
66,82 +0,32 / +0,48%
Lúc 27/11/2020 10:29:07
Cao nhất
25/11/2020
66,46
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 13.976.451
GTGD: 159.350,00

Nguồn: VPBS