tiến độ dự án khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn - các bài viết về tiến độ dự án khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, tin tức tiến độ dự án khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

  • ‘Chạy nước rút’ cho dự án tái định cư sân bay Long Thành

    ‘Chạy nước rút’ cho dự án tái định cư sân bay Long Thành

    Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, việc tái định cư cho 4.330 hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa trắng và thuộc diện phải bố trí tái định cư vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
    Tháng 02, 23,2021 | 03:04
1

Nguồn: VPBS