thảo gỡ khó khăn - các bài viết về thảo gỡ khó khăn, tin tức thảo gỡ khó khăn

  • Phó Thủ tướng: Chính phủ sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho ngành giao thông vận tải

    Phó Thủ tướng: Chính phủ sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho ngành giao thông vận tải

    Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của ngành giao thông vận tải để ngành luôn “đi trước mở đường”, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo tiền đề cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
    Tháng 01, 11,2019 | 03:12

Nguồn: VPBS