Tập đoàn Crystal Bay - các bài viết về Tập đoàn Crystal Bay, tin tức Tập đoàn Crystal Bay

Sàn
VN-Index
839,53 -3,96 / -0,47%
Lúc 02/07/2020 13:00:01
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 122.649.744
GTGD: 2,20 triệu
Sàn
HNX-Index
111,64 -0,05 / -0,04%
Lúc 02/07/2020 13:00:01
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 14.922.354
GTGD: 152.484,00
Sàn
UPCOM-Index
55,86 -0,19 / -0,34%
Lúc 02/07/2020 13:00:01
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 7.064.229
GTGD: 99.873,00

Nguồn: VPBS