Ông Mai Xuân Liêm - các bài viết về Ông Mai Xuân Liêm, tin tức Ông Mai Xuân Liêm

  • Nhân sự mới tỉnh Thanh Hóa: Tân Phó Chủ tịch tỉnh là ai?

    Nhân sự mới tỉnh Thanh Hóa: Tân Phó Chủ tịch tỉnh là ai?

    Với tỷ lệ phiếu tán thành tuyệt đối (80/80), tại kỳ họp kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII vừa qua, ông Mai Xuân Liêm đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021.
    Tháng 10, 17,2019 | 12:59
1
Sàn
VN-Index
971,02 +2,85 / +0,29%
Lúc 13/12/2019 11:59:01
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 131.261.408
GTGD: 2,41 triệu
Sàn
HNX-Index
103,17 +0,46 / +0,45%
Lúc 13/12/2019 11:59:01
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 19.461.549
GTGD: 161.971,00
Sàn
UPCOM-Index
55,76 +0,24 / +0,43%
Lúc 13/12/2019 11:59:01
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 6.189.433
GTGD: 92.659,00

Nguồn: VPBS