Nguyễn Phú Hiệp BOT Cai Lậy là ai - các bài viết về Nguyễn Phú Hiệp BOT Cai Lậy là ai, tin tức Nguyễn Phú Hiệp BOT Cai Lậy là ai

1
Sàn
VN-Index
823,70 +9,05 / +1,11%
Lúc 04/08/2020 09:59:54
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 96.447.906
GTGD: 1,33 triệu
Sàn
HNX-Index
112,03 +1,60 / +1,45%
Lúc 04/08/2020 09:59:55
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 15.311.088
GTGD: 178.350,00
Sàn
UPCOM-Index
56,00 +0,49 / +0,88%
Lúc 04/08/2020 09:59:54
Cao nhất
09/08/2019
58,25
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 4.973.256
GTGD: 69.751,00

Nguồn: VPBS