hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành BHXH - các bài viết về hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành BHXH, tin tức hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành BHXH

  • Ngành BHXH phải phấn đấu đạt trên 80% sự hài lòng của người dân

    Ngành BHXH phải phấn đấu đạt trên 80% sự hài lòng của người dân

    Đó là chỉ đạo của ông Trần Đình Liệu - Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai các quy định thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp; cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, diễn ra ngày 14/8.
    Tháng 08, 14,2018 | 09:15
1

Nguồn: VPBS