Hà Tĩnh - các bài viết về Hà Tĩnh, tin tức Hà Tĩnh

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
965,80 +2,24 / +0,23%
Lúc 09/12/2019 14:29:56
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 232.700.775
GTGD: 4,01 triệu
Sàn
HNX-Index
101,99 -0,51 / -0,50%
Lúc 09/12/2019 14:29:56
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 20.342.655
GTGD: 241.500,00
Sàn
UPCOM-Index
55,69 -0,23 / -0,41%
Lúc 09/12/2019 14:29:56
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 5.237.662
GTGD: 111.140,00

Nguồn: VPBS