Container tồn đọng - các bài viết về Container tồn đọng, tin tức Container tồn đọng

1
Sàn
VN-Index
863,56 +2,17 / +0,25%
Lúc 29/05/2020 10:30:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 126.020.675
GTGD: 1,71 triệu
Sàn
HNX-Index
109,53 -0,11 / -0,10%
Lúc 29/05/2020 10:30:17
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 22.455.942
GTGD: 237.213,00
Sàn
UPCOM-Index
55,05 +0,04 / +0,07%
Lúc 29/05/2020 10:30:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 12.599.377
GTGD: 133.713,00

Nguồn: VPBS