Cao tốc Bắc - Nam đi qua mấy huyện của Thanh Hóa - các bài viết về Cao tốc Bắc - Nam đi qua mấy huyện của Thanh Hóa, tin tức Cao tốc Bắc - Nam đi qua mấy huyện của Thanh Hóa

Sàn
VN-Index
871,41 +1,50 / +0,17%
Lúc 16/07/2020 10:29:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 76.968.283
GTGD: 1,17 triệu
Sàn
HNX-Index
115,87 -0,04 / -0,03%
Lúc 16/07/2020 10:29:23
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 16.905.307
GTGD: 198.455,00
Sàn
UPCOM-Index
57,09 +0,11 / +0,19%
Lúc 16/07/2020 10:29:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 4.660.355
GTGD: 67.088,00

Nguồn: VPBS