cân đối vĩ mô - các bài viết về cân đối vĩ mô, tin tức cân đối vĩ mô

1
Sàn
VN-Index
963,11 -0,45 / -0,05%
Lúc 09/12/2019 13:59:56
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 202.939.485
GTGD: 3,47 triệu
Sàn
HNX-Index
101,83 -0,67 / -0,65%
Lúc 09/12/2019 13:59:56
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 17.391.936
GTGD: 204.034,00
Sàn
UPCOM-Index
55,70 -0,22 / -0,39%
Lúc 09/12/2019 13:59:56
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 4.472.185
GTGD: 98.485,00

Nguồn: VPBS