BCTC năm 2018 - các bài viết về BCTC năm 2018, tin tức BCTC năm 2018

  • Điện Quang: Lãi giảm, nợ tăng!

    Điện Quang: Lãi giảm, nợ tăng!

    Dòng tiền kinh doanh của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) trong năm 2018 ghi nhận âm mạnh do doanh nghiệp phải chi tiền, đáng kể nhất là tăng khoản phải thu, tăng thu mua công nợ đơn vị khác,…
    Tháng 01, 29,2019 | 06:44
1
Sàn
VN-Index
966,18 -1,99 / -0,21%
Lúc 15/12/2019 14:45:04
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 219.156.032
GTGD: 4,24 triệu
Sàn
HNX-Index
103,00 +0,29 / +0,28%
Lúc 15/12/2019 14:45:04
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 36.455.965
GTGD: 350.409,00
Sàn
UPCOM-Index
55,73 +0,21 / +0,38%
Lúc 15/12/2019 14:45:04
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 13.481.029
GTGD: 202.724,00

Nguồn: VPBS