bán room ngoại cho cổ đông nước ngoài - các bài viết về bán room ngoại cho cổ đông nước ngoài, tin tức bán room ngoại cho cổ đông nước ngoài

  • Các công ty con của MBB đang làm ăn thế nào?

    Các công ty con của MBB đang làm ăn thế nào?

    Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, ông Lưu Trung Thái - CEO Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã MBB) cho biết, 6 công ty con trong năm 2018 đóng góp 715 tỷ đồng lợi nhuận cho ngân hàng. Cùng với đó, MBB cũng đặt mục tiêu tổng lợi nhuận 6 đơn vị này trong năm 2019 là 1.421 tỷ đồng.
    Tháng 04, 27,2019 | 01:17
1
Sàn
VN-Index
963,56 +0,29 / +0,03%
Lúc 06/12/2019 15:59:52
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 171.819.421
GTGD: 3,87 triệu
Sàn
HNX-Index
102,39 +0,02 / +0,02%
Lúc 06/12/2019 15:59:52
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 25.303.916
GTGD: 214.499,00
Sàn
UPCOM-Index
55,92 +0,06 / +0,11%
Lúc 06/12/2019 15:59:52
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 7.666.515
GTGD: 112.439,00

Nguồn: VPBS