8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành Công Thương - các bài viết về 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành Công Thương, tin tức 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành Công Thương

  • Bộ Công Thương đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

    Bộ Công Thương đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

    Mục tiêu tổng quát đặt ra cho ngành Công Thương trong năm 2019 là tập trung thực hiện để bảo đảm hoàn thành mục tiêu chung của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
    Tháng 01, 17,2019 | 02:32
1
Sàn
VN-Index
863,91 +2,52 / +0,29%
Lúc 29/05/2020 11:59:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 181.913.779
GTGD: 2,56 triệu
Sàn
HNX-Index
109,62 -0,02 / -0,02%
Lúc 29/05/2020 11:59:17
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 30.972.759
GTGD: 309.284,00
Sàn
UPCOM-Index
54,97 -0,04 / -0,07%
Lúc 29/05/2020 11:59:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 16.617.335
GTGD: 179.178,00

Nguồn: VPBS