7 người Trung Quốc bị bắt - các bài viết về 7 người Trung Quốc bị bắt, tin tức 7 người Trung Quốc bị bắt

1
Sàn
VN-Index
934,24 +5,48 / +0,59%
Lúc 20/02/2020 09:44:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 49.277.636
GTGD: 719.010,00
Sàn
HNX-Index
110,24 +0,94 / +0,86%
Lúc 20/02/2020 09:44:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 8.679.924
GTGD: 101.251,00
Sàn
UPCOM-Index
56,36 -0,04 / -0,07%
Lúc 20/02/2020 09:44:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 2.519.695
GTGD: 36.286,00

Nguồn: VPBS