1.000 người mua đất - các bài viết về 1.000 người mua đất, tin tức 1.000 người mua đất

1
Sàn
VN-Index
859,19 +6,45 / +0,76%
Lúc 25/05/2020 13:45:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 229.739.308
GTGD: 4,09 triệu
Sàn
HNX-Index
108,94 +1,90 / +1,78%
Lúc 25/05/2020 13:45:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 34.573.061
GTGD: 405.381,00
Sàn
UPCOM-Index
54,67 +0,43 / +0,79%
Lúc 25/05/2020 13:45:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 14.204.973
GTGD: 493.379,00

Nguồn: VPBS