tuyến metro số 3A - các bài viết về tuyến metro số 3A, tin tức tuyến metro số 3A

Sàn
VN-Index
869,79 +5,29 / +0,61%
Lúc 09/07/2020 09:29:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 36.002.795
GTGD: 441.762,00
Sàn
HNX-Index
115,18 +0,81 / +0,71%
Lúc 09/07/2020 09:29:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 6.781.191
GTGD: 51.854,00
Sàn
UPCOM-Index
57,05 +0,27 / +0,48%
Lúc 09/07/2020 09:29:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 2.629.506
GTGD: 40.349,00

Nguồn: VPBS