tuấn thành công - các bài viết về tuấn thành công, tin tức tuấn thành công

1
Sàn
VN-Index
863,28 +1,89 / +0,22%
Lúc 29/05/2020 11:15:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 171.904.913
GTGD: 2,38 triệu
Sàn
HNX-Index
109,34 -0,30 / -0,27%
Lúc 29/05/2020 11:15:17
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 29.673.595
GTGD: 297.276,00
Sàn
UPCOM-Index
54,95 -0,06 / -0,11%
Lúc 29/05/2020 11:15:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 15.912.015
GTGD: 170.787,00

Nguồn: VPBS