TPBank - các bài viết về TPBank, tin tức TPBank

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
1.014,62 +1,85 / +0,18%
Lúc 14/11/2019 09:59:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 33.173.273
GTGD: 609.035,00
Sàn
HNX-Index
107,13 -0,07 / -0,07%
Lúc 14/11/2019 09:59:25
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 6.882.203
GTGD: 54.567,00
Sàn
UPCOM-Index
57,17 +0,35 / +0,62%
Lúc 14/11/2019 09:59:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 1.958.721
GTGD: 37.075,00

Nguồn: VPBS