Tổng công ty xây dựng Tuấn Lộc - các bài viết về Tổng công ty xây dựng Tuấn Lộc, tin tức Tổng công ty xây dựng Tuấn Lộc

  • Doanh nghiệp tặng xe sang cho Nghệ An làm ăn ra sao?

    Doanh nghiệp tặng xe sang cho Nghệ An làm ăn ra sao?

    Nhà chức trách tỉnh Nghệ An cho biết việc doanh nghiệp tặng xe sang dựa trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những doanh nghiệp bạo tay tặng xe này đang sở hữu những dự án khủng.
    Tháng 03, 11,2018 | 01:00
1