tiến độ cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn - các bài viết về tiến độ cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tin tức tiến độ cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

1
Sàn
VN-Index
915,26 +2,76 / +0,30%
Lúc 29/09/2020 10:29:46
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 157.738.450
GTGD: 2,88 triệu
Sàn
HNX-Index
133,34 +0,22 / +0,17%
Lúc 29/09/2020 10:29:47
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 24.194.885
GTGD: 352.787,00
Sàn
UPCOM-Index
61,81 +0,03 / +0,05%
Lúc 29/09/2020 10:29:47
Cao nhất
28/09/2020
61,24
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 12.261.296
GTGD: 173.416,00

Nguồn: VPBS