Video | 05,11,2018

Thị trường phái sinh bùng nổ trở lại

Nhadautu.vn Trong tháng 10, khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 2.551.535 hợp đồng, tăng 63,85% so với tháng trước...