Thái tử Charles nhiễm COVID-19 - các bài viết về Thái tử Charles nhiễm COVID-19, tin tức Thái tử Charles nhiễm COVID-19

1
Sàn
VN-Index
1.190,33 -3,87 / -0,32%
Lúc 18/01/2021 14:44:15
Cao nhất
15/01/2021
1188,84
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 733.321.555
GTGD: 16,75 triệu
Sàn
HNX-Index
230,67 +5,20 / +2,31%
Lúc 18/01/2021 14:44:15
Cao nhất
15/01/2021
220,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 186
KLGD: 148.617.012
GTGD: 2,22 triệu
Sàn
UPCOM-Index
78,50 -0,14 / -0,18%
Lúc 18/01/2021 14:44:15
Cao nhất
15/01/2021
77,75
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 60.960.874
GTGD: 945.923,00

Nguồn: VPBS