Tập đoàn Ascott - các bài viết về Tập đoàn Ascott, tin tức Tập đoàn Ascott

1
Sàn
VN-Index
868,77 -0,36 / -0,04%
Lúc 27/05/2020 14:00:15
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 300.981.796
GTGD: 5,06 triệu
Sàn
HNX-Index
109,78 -0,71 / -0,64%
Lúc 27/05/2020 14:00:15
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 50.555.186
GTGD: 568.280,00
Sàn
UPCOM-Index
55,22 -0,11 / -0,20%
Lúc 27/05/2020 14:00:15
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 20.181.341
GTGD: 260.153,00

Nguồn: VPBS