Tác động của Hiệp định EVFTA và IPA đối với nền kinh tế Viêt Nam - các bài viết về Tác động của Hiệp định EVFTA và IPA đối với nền kinh tế Viêt Nam, tin tức Tác động của Hiệp định EVFTA và IPA đối với nền kinh tế Viêt Nam

1
Sàn
VN-Index
850,74 -4,31 / -0,50%
Lúc 15/08/2020 09:29:20
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 304.706.001
GTGD: 5,16 triệu
Sàn
HNX-Index
116,14 -0,73 / -0,62%
Lúc 15/08/2020 09:29:20
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 157.333.954
GTGD: 3,11 triệu
Sàn
UPCOM-Index
56,74 -0,12 / -0,21%
Lúc 15/08/2020 09:29:20
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 311
KLGD: 29.222.298
GTGD: 311.121,00

Nguồn: VPBS