sản xuất dầu giả - các bài viết về sản xuất dầu giả, tin tức sản xuất dầu giả

1
Sàn
VN-Index
864,08 +2,69 / +0,31%
Lúc 29/05/2020 09:45:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 63.507.291
GTGD: 855.210,00
Sàn
HNX-Index
109,70 +0,06 / +0,05%
Lúc 29/05/2020 09:45:18
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 9.519.936
GTGD: 120.686,00
Sàn
UPCOM-Index
55,17 +0,16 / +0,29%
Lúc 29/05/2020 09:45:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 8.107.470
GTGD: 91.155,00

Nguồn: VPBS