rừng phòng hộ Sóc - các bài viết về rừng phòng hộ Sóc, tin tức rừng phòng hộ Sóc

Sàn
VN-Index
876,46 0,00 / 0,00%
Lúc 10/07/2020 09:14:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
115,97 -0,19 / -0,16%
Lúc 10/07/2020 09:14:13
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 2.892.235
GTGD: 23.753,00
Sàn
UPCOM-Index
57,20 +0,04 / +0,07%
Lúc 10/07/2020 09:14:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 3.546.845
GTGD: 10.206,00

Nguồn: VPBS