Novaland Group - các bài viết về Novaland Group, tin tức Novaland Group

1
Sàn
VN-Index
860,68 +3,20 / +0,37%
Lúc 28/05/2020 10:00:16
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 88.872.366
GTGD: 1,42 triệu
Sàn
HNX-Index
109,17 +0,28 / +0,26%
Lúc 28/05/2020 10:00:16
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 11.142.349
GTGD: 134.038,00
Sàn
UPCOM-Index
55,04 +0,11 / +0,20%
Lúc 28/05/2020 10:00:16
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 3.964.668
GTGD: 70.321,00

Nguồn: VPBS