nơi làm việc tốt nhất - các bài viết về nơi làm việc tốt nhất, tin tức nơi làm việc tốt nhất

1
Sàn
VN-Index
680,23 +17,70 / +2,67%
Lúc 01/04/2020 14:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 267.021.451
GTGD: 3,83 triệu
Sàn
HNX-Index
95,56 +2,92 / +3,15%
Lúc 01/04/2020 14:59:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 35.716.009
GTGD: 316.819,00
Sàn
UPCOM-Index
48,64 +0,90 / +1,89%
Lúc 01/04/2020 14:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 28.320.517
GTGD: 374.522,00

Nguồn: VPBS