nhiều nhà đầu tư có tâm có tầm - các bài viết về nhiều nhà đầu tư có tâm có tầm, tin tức nhiều nhà đầu tư có tâm có tầm

  • Quảng Trị: Quả ngọt 4 mùa từ sức hút đầu tư

    Quảng Trị: Quả ngọt 4 mùa từ sức hút đầu tư

    Nhờ thực hiện hiệu quả từ công tác thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư trên mọi lĩnh vực, Quảng Trị đã không ngừng thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội, đời sống người dân luôn được nâng cao từng bước rõ rệt.
    Tháng 09, 03,2019 | 03:32
1
Sàn
VN-Index
1.005,87 +2,96 / +0,30%
Lúc 19/11/2019 10:44:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 85.468.771
GTGD: 1,52 triệu
Sàn
HNX-Index
105,22 +0,07 / +0,07%
Lúc 19/11/2019 10:44:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 7.796.226
GTGD: 85.209,00
Sàn
UPCOM-Index
56,72 -0,19 / -0,33%
Lúc 19/11/2019 10:44:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 2.289.287
GTGD: 46.711,00

Nguồn: VPBS