lợi suất âm - các bài viết về lợi suất âm, tin tức lợi suất âm

 • Nghịch lý từ trái phiếu lợi suất âm

  Nghịch lý từ trái phiếu lợi suất âm

  Một trong những lý thuyết cơ bản của vay nợ là người đi vay phải trả lãi cho người cho vay. Tuy nhiên, quy luật này đã hoàn toàn bị đảo lộn trong thị trường trái phiếu toàn cầu, khi hiện nay có khoảng 16.000 tyt đô la trái phiếu mang lợi suất âm.
  Tháng 09, 23,2019 | 02:24
 • Nghịch lý trái phiếu lợi suất âm: Khi người cho vay 'trả lãi' cho người đi vay

  Nghịch lý trái phiếu lợi suất âm: Khi người cho vay 'trả lãi' cho người đi vay

  Khoảng 13.000 tỷ USD trái phiếu trên thị trường tài chính quốc tế hiện nay mang lợi suất âm. Trái phiếu lợi suất âm chiếm khoảng 1/4 khoản nợ đầu tư được theo dõi qua Chỉ số Tổng hợp Toàn cầu của Bloomberg Barclays.
  Tháng 08, 05,2019 | 07:11
1
Sàn
VN-Index
886,22 +2,32 / +0,26%
Lúc 07/06/2020 09:44:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 499.608.204
GTGD: 6,37 triệu
Sàn
HNX-Index
118,04 +0,62 / +0,53%
Lúc 07/06/2020 09:44:28
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 64.917.594
GTGD: 690.812,00
Sàn
UPCOM-Index
56,43 +0,10 / +0,18%
Lúc 07/06/2020 09:44:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 51.018.715
GTGD: 530.912,00

Nguồn: VPBS