lợi ích ngắn hạn - các bài viết về lợi ích ngắn hạn, tin tức lợi ích ngắn hạn

Sàn
VN-Index
975,73 +1,60 / +0,16%
Lúc 26/04/2019 10:31:36
Cao nhất
15/05/2018
1071,02
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 382
KLGD: 32.946.800
GTGD: 712.795,00
Sàn
HNX-Index
107,16 +0,23 / +0,22%
Lúc 26/04/2019 10:31:36
Cao nhất
08/05/2018
125,31
Thấp nhất
06/07/2018
94,33
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 209
KLGD: 10.311.528
GTGD: 100.947,00
Sàn
UPCOM-Index
55,87 -0,21 / -0,37%
Lúc 26/04/2019 10:31:36
Cao nhất
29/03/2019
57,29
Thấp nhất
12/07/2018
48,60
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 286
KLGD: 4.328.303
GTGD: 84.763,00

Nguồn: VPBS