- các bài viết về , tin tức

Sàn
VN-Index
985,38 +1,82 / +0,19%
Lúc 22/10/2019 10:59:57
Cao nhất
18/03/2019
1007,92
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 108.591.183
GTGD: 1,56 triệu
Sàn
HNX-Index
103,91 -0,10 / -0,10%
Lúc 22/10/2019 10:59:57
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 18.613.246
GTGD: 236.363,00
Sàn
UPCOM-Index
56,66 +0,06 / +0,11%
Lúc 22/10/2019 10:59:57
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/10/2018
50,78
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 4.197.452
GTGD: 53.203,00

Nguồn: VPBS