Kiến nghị thu hồi 34.500 tỷ - các bài viết về Kiến nghị thu hồi 34.500 tỷ, tin tức Kiến nghị thu hồi 34.500 tỷ

  • Thanh tra kiến nghị thu hồi 34.500 tỷ chỉ được hơn 4.000 tỷ

    Thanh tra kiến nghị thu hồi 34.500 tỷ chỉ được hơn 4.000 tỷ

    Thanh tra Chính phủ cho biết 6 tháng đầu năm, qua thanh tra phát hiện vi phạm gần 50.340 tỷ đồng, hơn 1.000 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng, 2 ha đất).
    Tháng 07, 17,2019 | 05:15
1
Sàn
VN-Index
680,23 +17,70 / +2,67%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 267.021.451
GTGD: 3,83 triệu
Sàn
HNX-Index
95,56 +2,92 / +3,15%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 35.716.009
GTGD: 316.819,00
Sàn
UPCOM-Index
48,63 +0,89 / +1,86%
Lúc 02/04/2020 15:59:27
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 28.356.917
GTGD: 375.319,00

Nguồn: VPBS