Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Nghệ An năm 2018 - các bài viết về Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Nghệ An năm 2018, tin tức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Nghệ An năm 2018

  • Lĩnh vực nào Nghệ An đang cần thu hút đầu tư?

    Lĩnh vực nào Nghệ An đang cần thu hút đầu tư?

    "Tỉnh Nghệ An đang rất mong muốn thu hút thành công các nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường khẳng định.
    Tháng 03, 08,2018 | 03:02
1
Sàn
VN-Index
960,94 +0,64 / +0,07%
Lúc 11/12/2019 14:44:59
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 188.394.026
GTGD: 3,68 triệu
Sàn
HNX-Index
102,07 +0,03 / +0,03%
Lúc 11/12/2019 14:44:59
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 22.965.851
GTGD: 249.311,00
Sàn
UPCOM-Index
55,38 +0,02 / +0,04%
Lúc 11/12/2019 14:44:59
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 8.480.965
GTGD: 185.037,00

Nguồn: VPBS